اکتبر ۲۰۱۳ گزارش گزارشگر ویژه در مورد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image /home/ayahra/ayahra.org/images/aahmad7865.jpg
There was a problem loading image /home/ayahra/ayahra.org/images/aahmad7865.jpg

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر ایران پنجمین گزارش خود را منتشر کرد.aahmad7865.jpg

 

ترجمه فارسی این گزارش را بخوانید

 

منبع:http://shaheedoniran.org/