ساختار و آئین (مرامنامه)

بنام آزادی

ساختار و آئین (مرامنامه) کانون حقوق بشر و روابط بین الملل آیا (وابسته به جمعیت ال یاسین)


مقدمه
صرف نظر از تفاوت های ظاهری، قومی، نژادی و ملیتی، ما تمام بشریت را از یک خانواده می دانیم و بنا داریم تمام تلاش خود را برای حضور و ظهور عدالت و حقانیت در کل جهان به انجام برسانیم. اما در ابتدای راه از سرزمین مادری، ایران و ایرانی آغاز می کنیم.
هرگاه و در هر کجای ایران زمین، کرامت و شرافت و حقوق انساني هتک شود و آزادی اندیشه و بیان هر ایرانی حصر شود، کانون حقوق بشر و روابط بین الملل ال یاسین، بر حسب وظيفه و مسئولیت اجتماعي و انساني خود، به منظور استیفای حق پا به میدان گذاشته و در برابر ظلم و تجاوز سکوت نخواهد کرد زیرا بر این باور است که سکوت در مقابل ظلم و تجاوز، ظلمی مضاعف به حقوق پایمال شده و غره شدن ظالم است.
بر این اساس، اساسنامه کانون بدین شرح است:

ماده 1- موضوع وهدف

بر حسب وظيفه ي ذاتي و انساني خود و در ایجاد پيوستنگی بین اقوام و طیفهای مختلف و با استناد به ماده هاي 3 و 5 و 21 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ماده ي 20 اعلاميه ي جهاني حقوق بشر و نيز ماده ي 28 همان اعلاميه، و نیز بر اساس اعلاميه ي جهاني حقوق بشر و کنوانسيون هاي مرتبط بین المللی، کانون حقوق بشر و روابط بین الملل ال یاسین را بنيان مي گذاريم تا با نقض گسترده حقوق بشر در ایران، با استفاده از ابزارها ي مشروع به مقابله پردازیم.

ماده 2- ابزارها:

• گردآوری و مستند سازی موارد نقض حقوق بشر و شهروندی در ایران
• تهیه گزارش و اطلاع رساني به مجامع و شخصیتها و رسانه ها از موارد نقض حقوق بشر و کسب پشتیبانی های لازم
• معرفی نهادها و مسئولین مستقیم این موارد.
• تهیه و تنظیم شکایت نامه های رسمی خطاب به مراکز داخلی و خارجی مسئول رسیدگی
ارتقاء آگاهی همومی در زمینه های مرتبط با حقوق بشر و آموزش های مرنبط با آن

• برگزاري تجمعات و کنفرانس ها و گردهمایی ها و سایر فعالیت های حمايتی در راستای دفاع از حقوق قربانيان حقوق بشر

• برنامه ریزی و اجرای طرحهای حمایتی با تمرکز بر دفاع و حمایت از زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران

ماده 3- حوزه فعاليت:

حوزه فعاليتی کانون حقوق بشر و روابط بین الملل ال یاسین در داخل و خارج از ایران مي باشد لازم به ذکر است که این کانون دارای نمایندگان رسمی و اعضای فعال در مناطق مختلف جهان از جمله آمریکا، کانادا، انگلستان، اروپا و هند می باشد.

ماده 4- عضويت:
هر کسی صرف نظر از هر قوم و نژاد و ملیتی که دارد و تنها بر اساس آزادیخواهی و بر مبنای عدالت طلبی می‌تواند از اعضای این کانون باشند و محدوديتي براي عضويت هم زمان در چندين واحد مجموعه وجود ندارد و نیز عضویت در این مجموعه نیاز به پرداخت هیچ نوع هزینه ای به عنوان حق عضویت و یا همیاری و ... ندارد.

ماده 5- ساختار مجموعه
کانون حقوق بشر و روابط بین الملل ال یاسین از دبیر کانون، شوراي مرکزي و 5 کميته و 19 واحد بر اساس ساختار زیر تشکيل مي شود.

ساختار :

c_250_150_16777215_00___images_stories_news_chart.jpg

ماده 6- دبیر و هماهنگ کننده
هماهنگ کننده مسئولیت و مدیریت کانون را برعهده داشته و از میان اعضای شورای مرکزی انتخاب شده است.

ماده 7- شورای مرکزی
شورای مرکزی مسئول راهبرد و برنامه ریزی کانون، و متشکل از 12 نفر از فعال ترین اعضای کانون در سرتاسر دنیا است.

ماده8-کميته ارتباطات
اين کميته متشکل از 7 واحد و یک نماینده در شوراي مرکزي مي باشد که وظيفه ارتباط گيري و مستند سازي و گزارش گيري بر حسب محورهای تعريف شده ي هر واحد را به عهده دارد.


ماده 8-بند 1 واحد کارگري:
اين واحد و اعضاي آن وظيفه ي رسیدگی به وضعیت کارگران و تشکل های کارگری را به عهده داشته و موظفند تا در صورت رویت مورد نقض حقوق کارگران در ايران از طريق ارتباط گيري، اخبار و گزارشات و مستندات تهيه کرده و در اختيار کادر مرکزي قرار دهند و در جهت ارتباط هر چه بيشتر با جامعه ي کارگري ايران بکوشند.

ماده 8-بند 2 واحد دانشجويي :
اين واحد و اعضاي آن وظيفه ي رسیدگی به وضعیت دانشجويان و اصناف دانشجويي را به عهده داشته و وظيفه دارند در مورد نقض حقوق دانشجويي و مشکلات آنها از طريق ارتباط گيري اقدام به تحقيق و تهيه اخبار و گزارشات و مستندات جهت ارائه به کادر مرکزي نمایند و در راستای دفاع از حقوق نقض شده جامعه دانشجويي ايران ورساندن پیام آنها به گوش آزادیخواهان و حق طلبان بکوشد..

ماده 8- بند 3 واحد زنان :
اين واحد و اعضاي آن وظيفه تحقیق در وضعیت زنان و تشکل هاي مدافع حقوق زنان را بر عهده داشته و وظيفه دارد تا در مورد نقض حقوق زنان و مشکلات آنها از طريق ارتباط گيري و تحقيق اقدام به تهيه اخبار گزارشها و مستندات جهت ارائه به کادر مرکزي نماید و در جهت ارتباط هر چه بيشتر با جامعه زنان ايران زمین و دفاع از حقوق نقض شده تلاش نمايند.


ماده 8-بند 4 واحد زندانيان سياسي :
اين واحد و اعضاي آن بدون هيچ گونه تبعيض و در نظر گرفتن مرزبندي هاي سياسي موظف به ارتباط گيري مستقيم يا غير مستقيم با زندانيان سياسي مي باشد و موظفند بدون هيچ گونه گرايشهاي سياسي به شناسايي زندانيان سياسي در ايران و پيگيري مستمر وضعيت آنان و تهيه اخبار و گزارشات و مستندات جهت ارايه به کادر مرکزي بپردازند و در جهت تحکيم و نقويت ارتباط با اين زندانيان بکوشند.

ماده 8 -بند 5 واحد اقليت هاي مذهبي و دگراندیشان معنوی:
اين واحد و اعضاي آن موظفند تا با قوميت هاي مختلف در ايران ارتباط گيري و نسبت به نقض حقوق آنها به تهيه اخبار و گزارشها و مستندات جهت ارايه به کادر مرکزي بپردازند ودر جهت تحکيم ارتباط با اين قو ميت ها تلاش نمايند.

ماده 8-بند 6 قوميت ها :
اين واحد و اعضاي آن موظفند تا با قوميت هاي مختلف در ايران ارتباط گيرند و نسبت به تضييع حقوق آنها به تهيه اخبار و گزارشات و مستندات جهت ارايه به کادر مرکزي اقدام و در جهت توسعه و تحکيم ارتباط با قو ميت ها در ايران تلاش نمايند.

ماده 8- بند 7 واحد اصناف :
اين واحد و اعضاي آن موظف به شناسايي وارتباط گيري با اصناف و فعالان اصناف اعم از معلمان و کشاورزان و پرستاران و ساير اصناف هستند و عهده دار تحقيق پيرامون تضييع حقوق مشروع آنان و تهيه اخبار و گزارشها و مستندات جهت ارايه به کادر مرکزي و تلاش براي توسعه ي ارتباط با اصناف و فعالان آن مي باشد.

ماده 9- کميته اطلاع رساني :
اين کميته متشکل از 3 واحد است و داراي یک نماينده در شوراي مرکزي مي باشد که وظيفه اطلاع رساني و ارتباط با افکار عمومي را به عهده دارد.

ماده 9-بند 1 واحد سخنگوي درون مرزي :
کانون در حالت پيش فرض داراي يک سخنگوي درون مرزي مستقر در داخل ايران مي باشد که تعداد سخنگويان از طريق شوراي مرکزي قابل بازنگري مي باشد. سخنگو يا سخنگويان برون مرزي نیز در کمیته روابط بین الملل فعالیت می کنند که از طريق شوراي مرکزي انتخاب مي شوند و وظيفه دارند نسبت به هر چه بيشتر اطلاع رساني اخبار و گزارشها و مستندات استخراجي مجموعه که از طريق شورای مرکزي در اختيار واحد قرار گرفته با استفاده از تمامي توان مندي ها و امکانات مشروع اقدام نمايند و به عنوان شخص يا اشخاص حقيقي يک خروجي اطلاعاتي موثق مجموعه مرتبط با افکار عمومي محسوب مي شود.

ماده 9-بند 2 واحد روابط عمومي و دبير خانه :
اين واحد و اعضاي آن وظيفه ي برقراري ارتباط دو سويه با جامعه را از طريق انتشار بيانيه هاي رسمي کانون و در يافت اخبار و گزارشها و مستندات از طريق رسانه ها و اينترنت را به عهده دارند و همچنين ارگان رسمي الکترونيکي کانون مي باشد. اين واحد وظيفه دارد نسبت به تهيه گزارشات فعاليتهاي خود و انتقال آن به شورای مرکزي مبادرت نمايد.

ماده 11-کميته پژوهشي :
اين کميته متشکل از 4 واحد و 4 نماينده در شوراي مرکزي است که عهده دار پژوهش و آموزش مي باشد.

ماده11-بند 1 واحد تحقيقات موضوعي :
اين واحد و اعضاي آن وظيفه دارند که بر اساس محور و موضوع مورد نياز مجموعه که از سوي شورای مرکزي به اين واحد ارايه شده است اقدام به تحقيق و پژوهش و تهيه ي گزارش نهايي و پاياني می نماید.

ماده11-بند 2 واحد ترجمه :
اين واحد و اعضاي آن وظيفه دارند تا متون ارايه شده از سوي کادر مرکزي را به زبانهاي ممکن و مورد نياز ترجمه نمايند و متن پاياني را به کادر مرکزي ارايه نمايند.

ماده 11 -بند 3 واحد تحقيق و آموزش :
اين واحد و اعضاي آن وظيفه دارند تا در محورهاي مورد نياز جهت آموزش، روشهاي نوين آموزش را بررسي و شناسايي نمايند و نسبت به آموزش اعضاي مجموعه و جامعه با ارائه ي راهکار به شورای مرکزي و تهيه مطالب مورد نياز آموزشي اقدام نمايند.

ماده11-بند 4 واحد چاپ و انتشار:

اين واحد و اعضاي آن وظيفه دارند نسبت به چاپ و انتشار مطالب مورد تقاضا و ارائه شده شورای مرکزي با استفاده از تمامي امکانات و ارتباطات اقدام و در صورت نياز به اخذ مجوز پيگيري هاي لازم را مبذول نمایند. مطالب منتشر شده فقط به کادر مرکزي ارجاع داده مي شود.

ماده 12-کميته اجرايي :
اين واحد دارای یک نماینده در شوراي مرکزي مي باشد و وظيفه ي ارجاع نمودن موارد تخصصي و غير تخصصي مجموعه را عهده دار است.
وظيفه ي اجراي امور مورد درخواست شده شورای مرکزی بر اساس تخصص اعضا اعم از برنامه نويسي ايجاد و مديريت پايگا ههاي اينترنتي و طراحي و گرافيک و ساير امور مشابه را به عهده دارد.
نقل و انتقال و توزيع و تدارکات و خريد و سفارشات و . . . نیز بر عهده این کمیته است .


ماده 12 - کمیته روابط بین الملل
اين واحد و اعضاي آن موظف به شناسايي فعالان حقوق بشر و سازمانهاي مدافع حقوق بشري در اقصي نقاط دنيا و ارتباط گيري و ايجاد پيوند با آنان جهت ارتقاي سطح ارتباطي مجموعه براي استفاده از تمامي پتانسيل ها و ارتباطات و توانمنديها مي باشد و وظيفه دارد نسبت به تهيه ي گزارش ها از فعاليتهاي واحد و انتقال آنها به کادر مرکزي بکوشد و در جهت توسعه هر چه بيشتر ارتباطات تلاش نمايد.

ماده 12– بند 1 واحد سخنگوي برون مرزي:
کانون در حالت پيش فرض داراي يک سخنگوي برون مرزي مستقر در خارج از ايران مي باشد. تعداد سخنگويان از طريق شوراي مرکزي قابل بازنگري مي باشد. سخنگو يا سخنگويان برون مرزي از طريق شوراي مرکزي انتخاب يا عزل مي شوند و وظيفه دارند نسبت به اطلاع رساني اخبار و گزارشها و مستندات استخراجي مجموعه که از طريق کادر مرکزي در اختيار واحد قرار گرفته با استفاده از تمامي توان مندي ها و امکانات مشروع اقدام نمايند و به عنوان شخص يا اشخاص حقيقي يک خروجي اطلاعاتي موثق مجموعه مرتبط با افکار عمومي محسوب مي شود.


ماده 13-بازبيني ساختاري :
هرگونه تغيير اساسنامه و ساختار اجرايي اساسنامه شوراي مرکزي کانون با برگزاري جلسات انتخابات و مراجعه به آرا مي باشد.

تبصره 1 :
لازم به ذکر است تعريف واژه هاي حقوق و قانون و مقدار مشروعيت و چهار چوب هاي مجموعه که در اساسنامه ذکر شده است بر موضوعيت مستند به اعلاميه ي جهاني حقوق بشر و 7 کنوانسيون ريشه اي مرتبط به آن مي باشد که به استناد اصل 27 کنوانسيون وين مصوب سال 1969 بر قوانين داخلي کشور ها ي متعهد شده ارجحيت دارد و لازم الاجرا مي باشد.

تبصره 2 :
اين اساسنامه مشتمل بر يک مقدمه و 13 ماده و 13 بند و 2 تبصره در تاريخ 10/3/87 تصويب شد.

BalatarinFacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinMixx

عضويت در خبرنامه

captcha

آمار بازديدكنندگان

3139337
امروزامروز284
ديروزديروز2460
اين هفتهاين هفته7710
اين ماهاين ماه16595
كلكل3139337
100.26.179.251
UNKNOWN